Kraków Airport doczeka się większego terminala! Obsłuży ponad 12 mln pasażerów

Kraków Airport doczeka się większego terminala! Obsłuży ponad 12 mln pasażerów

Końcem grudnia wspólnicy spółki Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o. o. podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podjęli uchwałę o wyrażeniu zgody na podjęcie przez Zarząd MPL czynności prawnych związanych z realizacją budowy i rozbudowy terminala pasażerskiego zawartego w Planie Inwestycyjnym Kraków Airport na lata 2024 – 2045. Oznacza to, że w niedalekiej przyszłości pasażerowie będą mogli korzystać z jeszcze większej przestrzeni, a lotnisko będzie mogło generować kolejne rekordy.

Nowy terminal odpowiedzią na wzrost ruchu

Przepustowość obecnego terminala pasażerskiego, oddanego do użytkowania po rozbudowie w grudniu 2016 roku jest już niewystarczająca, aby obsłużyć tak intensywnie wzrastający ruch. Dysponując decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego na budowę i rozbudowę nowego terminala pasażerskiego oraz zgody właścicieli- rozpoczynamy proces wyłonienia generalnego wykonawcy robót budowlanych i ruszamy z rozbudową. Przed nami wiele miesięcy  prac budowlanych

– tłumaczy Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport.

Odwiedzając krakowskie lotnisko łatwo zaobserwować jak jego infrastruktura zmienia się, dostosowując do potrzeb i oczekiwań pasażerów, ale także przewoźników. Obecnie zakończyła się rozbudowa płaszczyzny postojowej dla samolotów w części zachodniej, dzięki której już na najbliższy sezon letni port będzie dysponował dodatkowymi 15 stanowiskami postojowymi. W trakcie realizacji są inwestycje budowy nowego budynku cargo oraz budowa nowej stacji energetycznej ST10-bis.

To inwestycje bardzo istotne, aby móc myśleć o rozbudowie terminala pasażerskiego. Jedną z kluczowychinwestycji zaplanowanych w Planie Generalnym lotniska pozostaje procedowana obecnie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska decyzja na budowę nowej drogi startowej, do której stosowne dokumenty złożyliśmy we wrześniu 2023r. Czekamy na decyzję, będąc gotowym do rozpoczęcia procedur administracyjno-budowlanych. Budowa nowej drogi startowej, umożliwia ciągłość funkcjonowania krakowskiegolotniska, bez konieczności jego zamykania na wiele miesięcy. Ta budowa, podobnie, jak rozbudowa terminala pasażerskiego, czy pozostałe budowy będzie toczyła się przy nieprzerwanie funkcjonującym lotnisku.To także inwestycja domykająca procedowane rozwiązania systemu gospodarki wodno-ściekowej na lotnisku, a także wdrożenie nowoczesnego systemu naprowadzania samolotów, umożliwiającego prowadzenie operacji lotniczych w warunkach ograniczonej widzialności

– dodaje Włoszek.

pastedGraphic_1.png

pastedGraphic_2.png

pastedGraphic_3.png